Par uzņēmumu

Kopš 2001. gada uzņēmums “Esemda” izgatavo inovatīvus klientu elektronikas izstrādājumus. “Esemda” atrodas Viļņā – augošā Centrālās un Austrumeiropas tehnoloģiju centrā – un veic elektronikas izstrādājumu izgatavošanu un projektēšanu pēc pasūtījuma, apkalpojot gan mazus uzņēmumus, sākot no jaunuzņēmumiem, gan vadošos savas jomas uzņēmumus.

evoliucija

Vislielāko ražošanas pieredzi uzņēmums ir ieguvis šādās jomās:

 • Industriālā automātika
 • Automobiļu industrija
 • Medicīna
 • Datu nodošana
 • Aviācija
 • Atjaunojamā enerģija
 • Viedās iekārtas lietotājiem
 • Enerģijas vadība
 • Naftas un gāzes ieguve
 • Išmaniosios namų sistemos
 • Lāzeri
 • Optiskās sistēmas
 • Aerokosmiskie aparāti
 • Mērierīces
 • Transporta vadība

Uzticamība, savlaicīga komunikācija un darbu izpilde ir galvenie “Esemda” darbības principi.

Uzņēmums “Esemda” ikdienā ne tikai nodarbojas ar uzņēmējdarbību, bet arī brīvprātīgi pieņem lēmumu vairot sabiedrības labklājību un vides tīrību.

Darbinieki

Uzņēmuma organizācijā darbojas spēcīga motivācijas sistēma – tiek nodrošinātas līdzvērtīgas darbinieku tiesības un iespējas, droši un veselīgi darba apstākļi, tiek pielāgots elastīgs darba grafiks, saskaņojot ģimenes un profesionālos pienākumus, tiek veicināta kvalifikācijas celšana. Tiek uzturēta kopības sajūta: kolektīvas brokastis piektdienās, kolektīvi svētki, izbraukumi u.tml.

Kopiena

“Esemda” vairākas reizes ir piedalījies asins nodošanas akcijās, sniedzis atbalstu nevalstiskajām organizācijām: “SOS bērnu ciemati” Lietuvas kopienai, labdarības un atbalsta fondam “Bēdu tirgus”, sabiedriskajai iestādei Viļņas Visu Svēto draudzes bērnu pagaidu aizbildniecības namam, Viļņas Valdorfa Zaļajai skolai, sabiedriskajai iestādei “Jauniešu līnija”. Uzņēmums ir piedalījies sabiedriskās iestādes “Drošs sākums” projekta “Bērnu Ziemassvētku sapņi” atbalstīšanā un īstenošanā, pievienojies “Maker Fest” hakatonam (angl. hackathon) kā atbalstītājs, savukārt 2017. gadā, tuvojoties Ziemassvētku laikam, uzņēmums piedalījās iniciatīvā “Ziemassvētki Hamburgā ar Vaitkeviču ģimeni”.

Tiek uzturēta saikne un cieša sadarbība ar Lietuvas akadēmisko un zinātnisko kopienu, ne tikai veidojot noturīgu teorētisko un praktisko zināšanu bāzi, bet arī veicinot inovācijas, uzņēmību, radošumu. Tiek veidotas ilgstošas partnerības ar Kauņas Tehnoloģiju universitāti (KTU), Viļņas Ģedimina tehnikas universitāti (VĢTU), Viļņas Universitāti (VU), Viļņas koledžu, Kauņas tehnisko koledžu, Viļņas dzelzceļa transporta un biznesa pakalpojumu skolu. “Esemda” atbalsta dažādus zinātniskos un inovāciju projektus, konkursus, sniedz studentiem iespēju saņemt stipendijas un praktizēties uzņēmumā, kas ir īpaši spēcīgs solis profesionālā izaugsmē. Pēc prakses studenti, kas turpina strādāt uzņēmumā “Esemda”, kļūst perspektīvi darbinieki elektronikas jomā.

Vides aizsardzība

“Esemda” efektīvi īsteno vides aizsardzības iniciatīvas, kas paredzētas negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanai, kā arī citas ar vides aizsardzību saistītas darbības: savas organizācijas saimniecībā atbildīgi šķiro atkritumus, ir pievienojies Elektronikas ražotāju un importētāju organizācijai un Ražotāju un importētāju asociācijas organizējamajam projektam “Mēs šķirojam”, bet, tuvojoties pavasarim, kolektīvs aktīvi piedalās akcijās “Darām” – padarot vidi skaistāku un tīrāku.

PIEDERĪBA ORGANIZĀCIJĀM

Įvertinimai ir pripažinimas

AKADĒMISKĀ UN ZINĀTNISKĀ PARTNERĪBA