Esemda kokybės kontrolės komanda dirba tam, kad gaminių kokybė atitiktų klientų reikalavimus:

Požiūris į kokybę

Požiūris į kokybę

Požiūris į kokybę

Kokybės kontrolės komanda veikia nepriklausomai nuo įmonės komercijos ir gamybos padalinių, siekdama užtikrinti gamybos atitikimą standartams: renka, aprašo ir saugoja duomenis, analizuoja kritinius veiklos rodiklius, vysto ir diegia procedūras, prevencijos ir veiklos koregavimo planus, pasitelkdama veiklos modeliavimo ir sisteminimo metodus. 

Požiūris į kokybę

Kokybės vadyba

Kokybės vadyba

Kokybės vadyba

Įmonės veikla yra sertifikuota pagal ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemą. 

Kokybės vadyba

ES direktyvos

ES direktyvos

ES direktyvos

Įmonės vykdoma veikla atitinka RoHS direktyvos reikalavimus. Įmonė išduoda RoHS, REACH bei kitus sertifikatus atliktiems darbams.

ES direktyvos

IPC-A-610

IPC-A-610

IPC-A-610

Didelė dalis įmonės darbuotojų ir specialistų yra dalyvavę IPC-A-610 standarto mokymo kursuose ir turi tai patvirtinančius pažymėjimus. Esemda kasmet siunčia į mokymus naujus darbuotojus, kuriems suteikiama galimybė pagilinti IPC-A-610 standarto žinias

IPC-A-610

LEAN

LEAN

LEAN

Esemda taiko gerąją LEAN praktiką pažangiam gamybos valdymui.

LEAN

Mokymai

Mokymai

Mokymai

Įmonė nuolat organizuoja vidinius ir išorinius personalo mokymus tam, kad pagilintų darbuotojų praktines žinias.

Mokymai

Gamyklos kontrolė

Gamyklos kontrolė

Gamyklos kontrolė

Elektronikos gamyba yra sudėtingas procesas, kuriam būtinas gerai organizuotas, prižiūrimas gamybos padalinys bei įrengimai. Dokumentiškai pagrįsta kontrolė pasiekiama laikantis nustatytų procedūrų:

 • Mikroklimato kontrolė
 • Praėjimo kontrolė
 • Informacijos prieinamumo kontrolė
 • Įrangos aptarnavimas
Gamyklos kontrolė

Apsauga nuo ESD

Apsauga nuo ESD

Apsauga nuo ESD

Elektrostatinės iškrovos (ESD) yra pavojingos jautriems elektronikos prietaisams ir gali juos nepataisomai sugadinti gamybos metu, todėl apsaugai nuo ESD Esemda skiria daug dėmesio ir investicijų. 

 • Saugios grindys
 • Saugi įranga ir darbo vietos
 • Saugi apranga ir avalynė 
 • Saugios pakuotės
 • Įžeminimo patikros įranga
Apsauga nuo ESD

Atsekamumas

Atsekamumas

Atsekamumas

Komponentų, kitų medžiagų ir gaminių srautų valdymui naudojamas visų unikaliu vienetų/pakuočių žymejimas koduotais lipdukais, fiksuojant jų judėjimą, gavimo, išsiuntimo bei gamybos etapuose įmonės viduje. Užfiksuota judėjimo informacija automatiškai atnaujinama įmonės verslo valdymo sistemoje. Tokiu būdu sumažinamas žmogiškujų klaidų faktorius. 

 • Žymimas medžiagų gavimas/išsiuntimas
 • Žymimas medžiagų judėjimas gamyboje
 • Pažymimi gaminiai partijos atsekamumui
Atsekamumas